DIE BOOSE

Dans

In 1956 werd de volksdansgroep voor volwassenen als eerste deelgroep opgericht. Naast traditionele uitwisselingen met de Izegemse partnersteden en hun volksdansgroepen trad de groep in binnen- en buitenland honderden malen op. Ze namen deel aan diverse festivals in België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Nederland, Spanje, Bulgarije en Brazilië.

De dansgroep kan een divers programma van traditionele en eigen nieuw gecreëerde volksdansen brengen, zowel op podium, straatoptreden als in stoet. Elk optreden gebeurt met live orkest. De ervaren en gebrevetteerde dansleiding probeert steeds het programma voor de dansers uitdagend en vernieuwend te maken, steeds gericht op optreden voor een publiek. Ook baldansen behoren tot het repertorium en kunnen via een aangepaste initiatie aangeleerd worden.

Die Boose bevat ook nog een jongerenwerking (kinderen en jeugd) en een seniorenwerking. 

Vendeliers

Bij het vendelen staat behendigheid, kracht en lenigheid centraal. Vanaf 16 jaar kunnen mannen zich bekwamen in het zwaaien en gooien met de vendel. Dit is een vlaggenstok met vlag en tegengewicht.

Alle vendelnummers zijn van eigen creatie en worden hoofdzakelijk op begeleiding van een tamboer uitgevoerd. Occasioneel wordt er gevendeld op volksmuziek. Vendeloptredens kunnen plaatsvinden op een podium binnen (mits voldoende plafondhoogte) en buiten. Bij stoeten wordt er ook vaak gevlaggenzwaaid. Vendelinitiaties maken tevens deel uit van ons aanbod.

Koor

Onder impuls van Herman Roelstraete werd in 1961 het koor “Die Boose” opgericht. Aanvakelijk zong het koor vooral bewerkingen van Vlaamse volksliederen. Door talrijke tournees en uitwisselingen met buitenlandse groepen werd een internationaal koorrepertorium opgebouwd. 

Orkest

Het orkest speelt ten dans voor de diverse dansgroepen op de respectievelijke repetitiemomenten en begeleidt hen op diverse optredens in binnen- en buitenland.

Er wordt gerepeteerd in functie van de optredens. Het programma is hoofdzakelijk in overeenstemming met de gebrachte dansen bij optredens en bals, maar wordt ook aangevuld met een eigen orkestrepertoire.